Bod č.30.:

MAJ/1 - Rozhodnutí ve věci uzavření dodatku č. 4 ke SOSB darovací č. 2008/003018 na převod TDI z důvodu prodloužení lhůty pro uzavření konečné smlouvy a dalších ujednání – Konplan s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanoviska ORP MMP + zákresy)
Příloha č.2 (žádost společnosti Konplan s.r.o.)
Příloha č.3 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:122 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX