Bod č.32.:

MAJ/3 - Rozhodnutí o vyplacení druhé splátky kupní ceny z kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti č. 2016/005886 po vybudování víceúčelového hřiště v areálu TJ Sokol Plzeň Letná – žadatel TJ Sokol Plzeň Letná.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis TJ ze dne 16. 1. 2019)
Příloha č.2 (stanoviska ORP)
Příloha č.3 (vyjádření OŠMT a 28. ZŠ)
Příloha č.4 (prvotní žádost TJ o vyplacení 2. splátky kupní ceny)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:124 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX