Bod č.31.:

MAJ/2 - Uzavření konečné směnné smlouvy v k. ú. Bolevec s fyzickou osobou

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP včetně příloh)
Příloha č.2 (GP č. 4658-53/2019)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:123 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX