Bod č.27.:

OŠMT/5 - Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - Vyhlášení dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit)
Příloha č.2 (č. 2 - přehled přijatých žádostí o finanční podporu (návrh výše dotací KVV RMP))
Příloha č.3 (č. 3 - zápis z jednání KVV RMP ze dne 7. 1. 2020)
Příloha č.4 (č. 4 - zápis z jednání KVV RMP ze dne 4. 2. 2020)
Příloha č.5 (č. 5 - důvodové zprávy, které jsou předmětem tohoto návrhu usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:119 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX