Bod č.37.:

MAJ/8 - Bezúplatný převodu pozemku parc. č. 1580/11, k. ú. Bolevec, z vlastnictví ČR – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o bezúplatném převodu)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 8/2020)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:129 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX