Bod č.5.:

ŘÚSO/1 - Poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a ZČU a Přehled projektů ZČU odsouhlasených v RMP a předložených ke schválení v ZMP)
Příloha č.2 (Konkrétní projekty č. 1 - 16)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:95 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX