Bod č.36.:

MAJ/7 - Uzavření darovací smlouvy s ŘSD ČR pro převod tělesa komunikace Jasmínová a část komunikace Koterovská.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva darovací)
Příloha č.2 (situace pozemků od SVSMP)
Příloha č.3 (mapy KN)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:128 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX