Bod č.64.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 4. 3. 2020

(předkladatel:p. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX