Bod č.8.:

SPORT/2 - Poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č.1)
Příloha č.2 (Příloha č.2)
Příloha č.3 (Příloha č.3)
Příloha č.4 (Dílčí důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:98 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX