Bod č.29.:

ŘEÚ/1 - Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2020

(předkladatel:radní Gola )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2020)
Důvodová zpráva (Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2020)
Příloha č.1 (Výzva č. 2020)
Příloha č.2 (Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti - "Plzeňské podnikatelské vouchery")
Příloha č.3 (Příkazní smlouva mezi MP a BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:121 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX