Bod č.63.:

KŘTÚ/1 - Otevřený dopis představitelům statutárního města Plzeň

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Otevřený dopis představitelům statutárního města Plzeň )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX