Bod č.11.:

KŘTÚ/11 - Zařazení akce v rámci rozpočtu KŘTÚ – SVS – Majetek pro MHD

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:103 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX