Bod č.6.:

FIN/1 - Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář hlasování na valné hromadě)
Příloha č.2 (Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání valné hromady)
Příloha č.3 (Výroční zpráva 2019)
Příloha č.4 (Zpráva dozorčí rady za rok 2019)
Příloha č.5 (Zpráva výboru pro audit za rok 2019)
Příloha č.6 (Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a rozdělení části nerozděleného zisku minulých let)
Příloha č.7 (Výpis usnesení z jednání představenstva ze dne 21.4. a 23.4.2020)
Příloha č.8 (Výpis usnesení z jednání dozorčí rady ze dne 30.4.2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:96 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX