Bod č.4.:

KP/1 - Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora pro Letce Plzeň, z.s.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyobrazení pamětní medaile)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:94 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX