Bod č.5a.:

NámZ/1 - Poskytnutí individuálních dotací do oblasti sportu v souvislosti se ztrátami způsobenými Covid-19

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí individuálních dotací do oblasti sportu v souvislosti se ztrátami způsobenými Covid-19)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o individuální neinvestiční dotaci)
Příloha č.2 (Žádost o fin. podporu k zajištění činnosti spolku Viktoria Plz.)
Příloha č.3 (Žádost o dotaci Talentu Plzeň)
Příloha č.4 (Důvodová zpráva č. 1 a č. 2)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:101 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX