Bod č.5b.:

NámZ+PRIM/2 - +RadS Poskytnutí individuální neinvestiční dotace v režimu "de minimis" HC Plzeň 1929 s.r.o. na záchranu extraligového hokeje v souvislosti se ztrátami způsobenými Covid-19

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost HC Plzeň 1929)
Příloha č.2 (Vyjádření SPORT MMP včetně stanoviska PRÁV)
Příloha č.3 (Doplnění žádosti HC Plzeň 1929)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:102 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX