Bod č.117.:

OŽP/1 - Činnost Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2019

(předkladatel:Ing. Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX