Bod č.13.:

TAJ/3 - Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 04-05/2020

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 15. 4. 2020)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 13. 5. 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:29 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 16.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX