Bod č.14.:

TAJ/4 - Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 10. 3. 2020 do 13. 5. 2020

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 16.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX