Bod č.112.:

OSI/1 - Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2019 a 2020

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 6. 2019)
Příloha č.2 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 9. 2019)
Příloha č.3 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 31. 12. 2019)
Příloha č.4 (Plán akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájemného společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2020)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX