Bod č.6.:

EAP/1 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - březen 2020

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozbor hosp 1 - 3 2020 - obsah)
Příloha č.2 (Rozbor hosp 1 - 3 2020 - textová část) (*)
Příloha č.3 (Rozbor hosp 1 - 3 2020 - tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 16.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX