Bod č.6.:

ÚKEP/1 - Schválení Podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na projekt „Řízení strategie ITI Plzeň 3 – nositel“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Podmínky realizace projektu „Řízení strategie ITI Plzeň 3 – nositel“)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:157 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX