Bod č.12.:

EAP/2 - Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2020

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 16.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX