Bod č.7.:

EK/2 - 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SSI)
Příloha č.2 (Usnesení FV ZMO 3 č. 5/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:44 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX