Bod č.8.:

EK/3 - 12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - úprava rozpočtu MO Plzeň 3 z důvodu negativních dopadů koronavirové krize, zapojení finančních prostředků FRR MO 3 do rozpočtu MO 3

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis člena RMP)
Příloha č.2 (Přehled - snížení rozpočtu příjmů)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMO 3 č. 5/2020)
Příloha č.4 (Usnesení RMO 3 č. 205/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX