Bod č.9.:

EK/4 - 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MO Plzeň 3 na výkon sociální práce

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 378/2020)
Příloha č.2 (Rozdělení dotace)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMO 3 č. 5/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:46 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX