Bod č.3.:

ST/2 - Studie veřejného prostranství Skvrňany – Karla Steinera

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMO 3 č. 99 ze dne 18.3.2020)
Příloha č.2 (územní studie)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:40 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX