Bod č.7.:

EAP/3 - Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2020, blokace finančních prostředků v návaznosti na snížení rozpočtu příjmů z cizích daní

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (výměna krycího listu)
Důvodová zpráva
Příloha (tabulková část materiálu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:24 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 16.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX