Bod č.36.:

OK/1 - Návrh nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2019

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z jednání Odborné poroty Umělecké ceny města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:188 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX