Bod č.37.:

OK/2 - Schválení nového znění Statutu Umělecké ceny města Plzně

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nové znění Statutu Umělecké ceny města Plzně)
Příloha č.2 (Původní znění Statutu Umělecké ceny města Plzně)
Příloha č.3 (Zápis z jednání Komise kultury RMP ze dne 25. 5. 2020 (výtah))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:189 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX