Bod č.38.:

OK/3 - Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2020“

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2020“)
Příloha č.2 (Přehled žádostí o dotaci na „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2020“ přijatých k 30. 4. 2020)
Příloha č.3 (Zápis ze zasedání KK RMP ze dne 25. 5. 2020 (usnesení č. 13/20) – výtah)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k žádostem posuzovaným v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2020“)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:190 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX