Bod č.8.:

EAP/4 - Poskytnutí dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:25 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 16.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX