Bod č.11.:

MAI/1 - Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 2020, včetně investic v budovách MŠ

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 16.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX