Bod č.15.:

SSI/1 - Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2020

(předkladatel:Ing. Baloun)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (plán investičních akcí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX