Bod č.1.:

ST1/1 - Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisů, volba návrhové komise

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX