Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:180 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX