Bod č.4.:

RMO1/1 - Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1)
Příloha (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:181 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX