Bod č.5.:

ST1/3 - Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zpráva o činnosti - Ing. Řežábová)
Příloha č.2 (Zpráva o činnosti - Mgr. Brabec)
Příloha č.3 (zpráva o činnosti - Mgr. Jehličková)
Příloha č.4 (Zpráva o činnosti - J. Uhlík, MBA)
Příloha č.5 (Zpráva o činnosti předsedy KV)
Příloha č.6 (Zpráva o činnosti předsedy FV )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:182 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX