Bod č.6.:

RMO1/2 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2020

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31.3.2020)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31.3.2020)
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31.3.2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:183 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX