Bod č.7.:

RMO1/3 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 7 a blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 pro období 2021 a 2022

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 7 a blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 pro období 2021 a 2022)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 7 a blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 pro období 2021 a 2022)
Příloha č.1 (Dopis Bc. Davida Šloufa, MBA) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Rozpočtové optaření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 7)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:184 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX