Bod č.8.:

RMO1/4 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 8 - 10)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 8 - 10)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 8 - 10)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:185 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX