Bod č.10.:

RMO1/6 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Návrh usnesení (aktualizováno po RMO1)
Důvodová zpráva
Důvodová zpráva (aktualizováno po RMO1)
Příloha č.1 (tabulka dotací včetně návrhu komise)
Příloha č.1 (aktualizováno po RMO1)
Příloha č.2 (zápis jednání Komise pro sport a mládež ze dne 1.6.2020)
Příloha č.3 (smlouva o poskytnutí dotace - vzor)
Příloha č.4 (Dotační programy pro oblast sportu na rok 2020)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:187 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX