Bod č.11.:

RMO1/7 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na veřejně prospěšné účely pro oblasti sociální a oblast kultury vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (individuální žádost o dotaci MŠ kardinála Berana Plzeň)
Příloha č.2 (individuání žádost o dotaci spolku Atlantis collegium, z.s.)
Příloha č.3 (individuální žádost o dotaci společnosti Film Servis Plzeň, s.r.o.)
Příloha č.4 (zápis jednání Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti ze dne 3.6.2020)
Příloha č.5 (rozpočtové opatření č. 11)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:188 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX