Bod č.12.:

RMO1/8 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na veřejně prospěšné účely pro oblast sportu vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (individuální žádost o dotaci spolku Sportovní klub Radbuza Plzeň z.s.)
Příloha č.2 (individuální žádost o dotaci spolku Klub sportovních otužilců Plzeň, z.s.)
Příloha č.3 (zápis jednání Komise pro sport a mládež ze dne 1.6.2020)
Příloha č.4 (rozpočtové opatření č. 12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:189 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX