Bod č.14.:

RMO1/10 - Svěření části pozemku parc. č. 1609/90 v k.ú. Bolevec vč. stavby kavárny do trvalé správy MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:191 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX