Bod č.15.:

RMO1/11 - Zrušení odloučeného pracoviště 46. mateřské školy Plzeň v ulici Lidická 3 a vytvoření nových tříd v 91. mateřské škole Plzeň

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:192 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX