Bod č.16.:

RMO1/12 - Pojmenování bezejmenné ulice

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (pojmenování nové ulice)
Důvodová zpráva (pojmenování ulice)
Příloha (mapa nové ulice)
Příloha (žádost o pojmenování)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:193 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX