Bod č.17.:

ST1/4 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zápis - Finanční výbor)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:194 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX