Bod č.18.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Příloha č.1 (e-mail - stížnost)
Příloha č.1 (Odpověď)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:195 rok:2020

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX