Bod č.116.:

ORG/5 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - květen 2020

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX